Таня Николов и Мимо Гарсия

Таня Николов и Мимо Гарсия учат между 2017 и 2021 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Двамата заедно осъществяват заедно много общи проекти за ФЖМК.

Таня Николов и Мимо Гарсия са състуденти във Факултета по журналистика и масова комуникация

Таня Николов и Мимо Гарсия във Варна на 13 април 2021 година

Реклама